นายธานินทร์ ตันประวัติ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

กรรมการตรวจสอบ


อายุ: 58 ปี


วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2565


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.2/62) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 23 (2559-2560)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2554)
 • หลักสูตร Director Certification Program DCP 250/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

 • กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมฆา-เอส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอลส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไซนอปซิส จำกัด (รับจ้าง-บริการ งานด้านวิจัย-เคมีภัณฑ์)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

-


ประสบการณ์การทำงาน

 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมฆา-เอส จำกัด

จำนวนการถือหุ้น

-


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

-


© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X