นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการบริหาร


อายุ: 29 ปี


วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ม.ค. 2560


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • Les Roches Intermational School Of Hotel Management Switzerland

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2561)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-


การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

  • กรรมการบริหาร บริษัท พี.เค. ลอจีสติค จำกัด
  • กรรมการบริหาร บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

-


ประสบการณ์การทำงาน

  • วางแผนบริหาร SKY HILL RESTAURANT
  • ผู้บริหารฝึกหัด เครือ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด

จำนวนการถือหุ้น

-


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

  • บิดานายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
  • พี่สาวนางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล
  • พี่ชายนายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล

© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X