ดร.มงคล รัตนพันธ์

ดร.มงคล รัตนพันธ์

กรรมการ/ประธานกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


อายุ: 51 ปี


วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2565


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี (การจัดการ) / มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาโท การสื่อสารทางการเมือง / มหาวิทยาลัยเกริก
 • ประกาศนียบัตรชนสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (สถาบันพระปกเกล้า)
 • ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 (สถาบันพระปกเกล้า)
 • ประกาศนียบัตร ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ รุ่นที่ 5)
 • TEPCot รุ่น 13 มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236
 • หลักสูตรBoards that Make a Difference (BMD) รุ่น 2

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-


การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง

 • กรรมการ/ประธานกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สมายล์ พี จํากัด
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จํากัด
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิ้ลยู แอนด์ เอ็ม จํากัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีไอเอ็มบี จํากัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

-


ประสบการณ์การทำงาน

-


จำนวนการถือหุ้น

-


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

-


© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X