เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ

สร้างการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สร้างการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริหารงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่งมอบบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจ และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

ส่งมอบบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจ และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมและมีความมั่นคงในอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์ดร และสร้างคุณค่าให้องค์กร

ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมและมีความมั่นคงในอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์ดร และสร้างคุณค่าให้องค์กร

บริหารธุรกิจภายใตเหลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างพันธมิตรทางการค้า

บริหารธุรกิจภายใตเหลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างพันธมิตรทางการค้า

ประวัติความเป็นมา

Arrow
2556
2557
2558
2559
2565

ปี พ.ศ. 2556

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ปี พ.ศ. 2557

วันที่ 9 กันยายน 2557 บริษัท ปาโก้ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 25% วันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้นใน บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด จำนวน 25%

ปี พ.ศ. 2558

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ปี พ.ศ. 2559

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้น ในบริษัท เซ้าท์ออยท์ทรานสปร์ต (1987) จำกัด จำนวน 25% วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้นใน บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด จำนวน 25% วันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้นบริษัทละจำนวน 25% ได้แก่ บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท บลูไลน์มารีนไทม์ จำกัด, บริษัท เคทีพี โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท พี.เค ลอจิสติกส์ จำกัด

ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เดือน มีนาคม ปรับโครงสร้างในการถือหุ้นของแต่ละบริษัท เหลือเพียง 5 บริษัท คือ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด, บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด, บริษัท ปาโก้ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้น 100 % ในแต่ละบริษัท

Arrow

บอร์ดบริหาร

คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อ่านต่อเพิ่มเติม
คุณกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล

คุณกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม
คุณพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล

คุณพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

อ่านต่อเพิ่มเติม
คุณกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

คุณกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

อ่านต่อเพิ่มเติม
© 2022 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X