กลุ่มธุรกิจขนส่ง

กลุ่มธุรกิจขนส่ง

31+
Years Experience
กลุ่มธุรกิจของเรา

กลุ่มธุรกิจขนส่ง

ให้บริการขนส่ง 2 รูปแบบ คือขนส่งทางรถ และขนส่งทางเรือ โดยธุรกิจให้บริการขนส่งทางรถดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด และธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด

การขนส่งสินค้าทางรถ โดยมีประเภท และจำนวนรถที่ให้บริการดังนี้

 • 1.) รถบรรทุกน้ำมันปาล์ม CPO, CPKO, RBDPO, RBD Oline
 • 2.) รถบรรทุกขนส่ง Methanol, น้ำมันเชื้อเพลิง/B100
 • 3.) รถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้าเทกอง, ไม้สับ, ทลายปาล์ม

รูปแบบการให้บริการทางเรือ การให้บริการขนส่งทางเรือ ครอบคลุมประเภทสินค้าเหลว ซึ่งได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม และสินค้าแห้งประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ปูนซีเมนต์, ข้าวสาร, แร่, และอื่นๆ บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้

 • 1. ขนส่งภายในประเทศ
  • 1.1 ขนส่งจากคลังต้นทางถึงโรงงานปลายทาง/คลังปลายทาง
  • 1.2 ขนส่งจากสินค้า ไปยังเรือในน่านน้ำในประเทศ
 • 2. ขนส่งต่างประเทศ
  • 2.1 ขนส่งโดยเรือของบริษัทจากต้นทางคลังสินค้าในประเทศ ไปส่งลูกค้าปลายทางต่างประเทศ
  • 2.2 ขนส่งโดยเรือเช่าจากต่างประเทศ จากท่าเรือต้นทางในประเทศไปยังท่าเรือปลายทางต่างประเทศ
  • 2.3 ให้บริการทำพิธีการทางศุลกากรกับเรือต่างประเทศ

กองเรือของบริษัท

 • 1. เรือน้ำมัน หรือเรือบรรทุกของเหลว (Tanker)
  • มีระวางบรรทุกสินค้า 1,700 ตัน ถึง 2,600 ตัน
 • 2. เรือสินค้า หรือเรือกลเดินทะเล (Motor Barge)
  • มีระวางบรรทุกสินค้า 1,500 ตัน ถึง 2,400 ตัน
 • 3. เรือโป๊ะ หรือเรือลากจูง
  • มีระวางบรรทุกสินค้า 2,100 ตัน

บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ


และ

บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด

ผู้นำด้านธุรกิจการขนส่ง ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี


ติดต่อฝ่ายขาย

บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด
 • สำนักงานใหญ่ : 99/19 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์ : 084-999-1749, 082-203-2318
 • อีเมล : [email protected]
บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด
 • สำนักงานใหญ่ : 99/19 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์ : 077284917-9
 • อีเมล : [email protected]

PCE
P C E

Loading