ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะเเส และข้อร้องเรียน ดังนี้
  • ช่องทางที่ 1 : อีเมล : [email protected]
  • ช่องทางที่ 2 : โทร +66 77 284917 - 9 ต่อ 243 หรือ +66 77 600247
  • ช่องทางที่ 3 : ติดต่อผ่านทาง สำนักงานเลขานุการบริษัท
    บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
    99/19 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Need help?

ติดต่อเรา

PCE
P C E

Loading