ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

วัฒนธรรมองค์กร และ สวัสดิการ

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องมือ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เพื่อความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร

TEAMWORK

SERVICE MIND

ACCOMPLISHMENT

MAKE THE DIFFERENCE

RISK AWARENESS

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


PCE
P C E

Loading